Proiect ”MASTER”

Programul: Erasmus+                                                                              EU flag-Erasmus+_vect_POS

Tipul proiectului: KA1 – proiect de mobilitate școlară

 

Nr. de referință al proiectului: 2017-1-RO01-KA101-036444

Titlul proiectului: ”Modern Attractive School Through European Reinforcing”               (MASTER)

Durata proiectului: 01.07.2017 – 30.06.2018 (12 luni)

Valoarea proiectului: 32 780 €

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare prin aplicarea metodelor inovative, introducerea noilor tehnologii, dar și îmbunătățirea managementului educațional. În perioada de derulare a proiectului cadre didactice ale școlii vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa prin participare directă la 4 cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care vor fi organizate în țări ale Uniunii Europene.

Parteneri:  – Executive Training Institute (ETI) St Julians/ Malta

– ITC-International Praga/ Republica Cehă

– Aeiforum Pireu-Atena/ Grecia

– CREF Sesimbra/ Portugalia

Activități de formare:

  1. „Empowerment on ICT Skills-Making Use of Technology Tools”, St. Julian/Malta, 9 -13 octombrie 2017

Participanți: Camelia Fraseniuc, Zirca Ianoș, Otilia Mațner, Liliana Mocrei

În urma acestei mobilități cadrele didactice participante s-au specializat în domeniul educației digitale, și-au îmbunătățit tehnicile de a motiva elevii în utilizarea TIC în învățare, au  conștientizat impactul utilizării noilor tehnologii pentru formarea competențelor transversale și și-au adus contribuția la creșterea dimensiunii internaționale a școlii.

22384194_528113427530875_6145290272295065900_o  DSC06446

DSC06316  22426622_528551597487058_622202175060211251_o

DSC06384  DSC06489

DSC06490  20171013_142410

 

 

2. ”Innovative Approaches To Teaching” , Praga/ Cehia, 11-15 decembrie 2017

Participanți: Laura Hrehorciuc, Puiuleț Diana, Știubianu Anda, Dumitru Băncescu

Prin participarea la această mobilitate cadrele didactice participante și-au îmbunătățit competențele de a întrebuința diferite tehnici și metode de predare centrate pe elev și de motivare a acestuia, care dezvoltă creativitatea și gândirea critică, competențele de a lucra cu clase multiculturale sau cu elevi cu nevoi speciale.

 

 

3. ”The Effective School”, Pireu-Atena/ Grecia, 19-24 februarie 2018

Participanți: Liliana Mocrei, Zirca Ianoș, Otilia Mațner, Nicoleta Schipor

În urma acestei mobilități profesorii participanți au dobândit cunoștințe despre noile abordări care se potrivesc unei școli eficiente, cunoștințe si abilități cu privire la procesele de implementare si inovare; au învățat cum să gestioneze introducerea unui sistem de calitate în școală; cum să aplice „abordarea întregii școli” în vederea îmbunătățirii managementului educațional.

 

4. ”Stimulating Creativity and Innovation in the Classroom”, Sesimbra/ Portugalia, 23-28 aprilie 2018

Participanți: Cristina Pîrghie, Mirela Popoiu, Doina Nanovschei, Dumitru Băncescu

Participând la această mobilitate cadrele didactice și-au însușit metode de lucru activ-participative care stimuleaza gândirea creativă și imaginația; au cunoscut beneficiile muncii în grup și cum aceasta le menține elevilor motivația ridicată și implicarea în activitățile din clasă; au dobândit tehnici de a utiliza computerul prin platforme de învățare, table interactive și cărți digitale.

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: