Oferta Educaţională

OBIECTIVE:

  1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;
  2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;
  3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa public și exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean;
  4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari;
  5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene.

PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Forma de învățământ Formațiuni de studiu
Învățământ preprimar 8 grupe: 4 program prelungit, 4 program normal
Învățământ primar 14 clase: 3(P), 3(I), 3(II), 2(III), 3(IV)
Învățământ gimnazial 8 clase: 2(V), 3(VI), 2(VII), 1(VIII)

 

OFERTA DE DISCIPLINE OPŢIONALE

AN ȘCOLAR 2017-2018

Nr. crt. Denumirea disciplinei opţionale Clasa/grupa Profesor
1 ”Micii exploratori” Grupa mare Inst. Nanovschei Doina
2 ”Culoarea – aici îi dăm viață” Grupa mijlocie Prof. Pascal Cătălina
3 Fantezie și creație Grupa mijlocie ”Piticot” Prof. Costiuc Adriana

Prof. Andriuc Ramona

4 ”Învățăm să ne comportăm” Grupa mică ”Prichindeii! Prof. Pricop Cornelia
5 ”Calculatorul – prieten bun” Grupa mare ”Albinuțele” Prof. Ursachi Irina

Educ. Cutaș Doina

6 ”Ne jucăm, colorăm, – Matematică învățăm” Grupa mare ”Albinuțele” Prof. Ursachi Irina

Educ. Cutaș Doina

7 ”Călătorie prin tehnologie – calculatorul” Grupa mare ”Licuricii” Prof. Popoiu Mirela
8 ”În pași de dans” Grupa mare ”Licuricii” Prof. Popoiu Mirela
9 ”Comunitatea mea” IV C Cost Mihaela
10 Gimnastică aerobică V A Haiura Mihai
11 ”Atelierul de scriere” VI A Lucaci Emilia
12 Ansamblu coral VI B Ianoș Zirca
13 ”Lumea Basmului și a legendei” VI C Pieszczoch Elvira
14 Literatură, teatru, film VII A Fraseniuc Camelia
15 Ansamblu coral VII B Ianoș Zirca
16 Sinteze matematice VIII A Dobrincu Ionel
17 Matematică aplicată VIII B Petrașciuc Petru

 

BAZA MATERIALĂ

Şcoala Gimnazială „Petru Muşat ”Siret, cu personalitate juridică, funcţionează în clădiri proprii, cu destinaţie de învăţământ:

Corp A: 18 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete , 1 sală de sport, 1 bibliotecă şi o sală de lectură

Corp C: 6 săli de  clasă, 1 cabinet lb. polonă

Grădiniţa “Luminiţa” – structură (două corpuri):

-GPP ”Luminița”: 4  săli de clasă

-GPN ”Luminița”: 4 săli de clasă

UTILITĂŢI

Toate spaţiile care aparţin şcolii dispun de  utilităţi, cu referire la curent electric, canalizare şi sistem de încălzire.

RELAŢIA CU COMUNITATEA

Parteneriate între Şcoala „Petru Muşat” şi instituţiile:

–         Consiliul Local

–          Poliţia oraşului Siret

–          Centrul Cultural „Mihai Teliman”

–         Biserica (toate confesiunile religioase)

–         Spitalul orăşenesc Siret

–         Clubul Copiilor şi Elevilor

LISTA PERSONALULUI ȘCOLII

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia
1 Mocrei Liliana Director/ lb. engleză
2 Băncescu Dumitru Director adj./Prof. geografie-istorie
3 Cozariuc Alina Prof. lb. franceză
4 Burlică Alina Prof. religie ortodoxă
5 Dobrincu Ionel Prof. matematică
6 Docuz Marian Prof. educaţie fizică
7 Fraseniuc Camelia Prof. lb. română
8 Antonache  Maria-Irina Prof. istorie
9 Giuraniuc Lucian Prof. educaţie fizică
10 Haiura Mihai Prof. educaţie fizică
11 Pipirigeanu Prof. educaţie tehnologică
12 Ianoş Zirca Prof. muzică
13 Morariu Emil Prof. desen
14 Petraşciuc Petru Prof. matematică
15 Vieriu Nicolae Prof. fizică
16 Pieszczoch Elvira Prof. lb. română-lb. franceză
17 Simerea Lăcrămioara Prof. lb. engleză
18 Maksim Joanna Prof. lb. polonă-religie catolică
19 Carpiac  Mirabela Prof. ucraineană
20 Călinescu Corina Prof. înv.prim
21 Cost Mihaela Prof. înv. prim
22 Cuzencu Loredana Prof. înv. primar
23 Dumencu Estera Prof. înv. primar
24 Giuraniuc Silviu Prof. înv. primar
25 Hrehorciuc Laura Prof. înv. primar
26 Pavel Carmen Învățător
27 Maţner Otilia Prof. înv. primar
28 Nastasi Corina Prof. înv. primar
29 Puiuleţ Diana Prof. înv. primar
30 Schipor Nicoleta Prof. înv. primar
31 Ştiubianu Anda Prof. înv. primar
32 Vasileniuc Maria Prof. înv. primar
33 Zebreniuc Cristina Prof. înv. primar
34 Andriuc  Ramona Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
35 Costiuc Adriana Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
36 Cutaş Doina Educatoare – GPP Luminiţa
37 Erastov Vasa Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
38 Nanovschei Doina Prof. înv.preşc – GPN Luminiţa
39 Pîrghie Cristina Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
40 Popoiu Mirela Prof. înv.preşc – GPN Luminiţa
41 Pricop Cornelia Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
42 Ursachi  Irina Prof. înv.preşc – GPP Luminiţa
43 Pascal Cătălina Prof. înv.preşc – GPN Luminiţa
44 Cojocariu Cristina Bibliotecar
45 Giuraniuc Maria Laborant
46 Moroşan Mihaela Contabil
47 Coroliuc Maria Secretar
48 Clim Vasile muncitor
49 Cozariuc Valentin muncitor- GPN Luminiţa
50 Coroliuc Tatiana Liliana îngrijitor – Corp C
51 Demuşca Ioan Marin şofer microbuz şcolar
52 Fediuc Rodica îngrijitor – Corp B
53 Gabor Carmen Ionela îngrijitor- GPN Luminiţa
54 Iuriciuc Cristina bucatar – GPN Luminiţa
55 Michiciuc Mariana îngrijitor – Corp A
56 Odoviciuc Simona îngrijitor – GPN Luminiţa
57 Turliuc Mariana îngrijitor – Corp A
58 Ursachi Ioan muncitor
59 Ursachi Mirela bucătar – GPN Luminiţa
60 Viosenco Viorica îngrijitor- GPN Luminiţa

 

 

DIRECTOR,                                                                      DIRECTOR ADJUNCT,

 

Prof. ECATERINA LILIANA MOCREI                                      Prof. DUMITRU BĂNCESCU

 

 

 

%d blogeri au apreciat: