Iarmarocul copiilor

Fişa activităţii      „Şcoala   Altfel

             Numele şi adresa unităţii de învăţământ aplicante: Şcoala cu cl. I-VIII „Petru Muşat” Siret

             Nivelurile denvăţământ : preprimar, primar, gimnazial

             Numărul elevilor din şcoală : 782

             Numărul cadrelor didactice din şcoală : 47

             Coordonatorul activităţii : prof. Lucaci Emilia, prof. Mocrei Liliana, prof. Maţner Otilia

                                                       e-mail musatsiret@yahoo.com

 1. Titlul activităţii :  Iarmarocul copiilor

2. Domeniul în care se încadrează : artistic

3. Scopul activităţii :  punerea în valoare a talentelor, preocupărilor extraşcolare  şi  a  competenţelor

elevilor

4. Obiectivele educaţionale ale activităţii:

       –  stimularea creativităţii elevilor ;

       –  cultivarea capacităţii de a relaţiona şi a lucra împreună  a elevilor de vârste diferite;

       –  dezvoltarea încrederii elevilor în competenţele lor , dezvoltarea spiritului competitiv;

       –  formarea unor abilităţi şi deprinderi în practici antreprenoriale;

       –  identificarea şi derularea unor forme de activitate de sprijinire a parteneriatului educaţional şcoală-    familie- comunitate locală.

   5. Elevi participanţi : număr total 74 de elevi;

   6. Durata şi locul desfăşurării activităţii : 5 .04.2012, săli de clasă  ale Şcolii „Petru Muşat”şi Primăria oraşului Siret .

   7. Descrierea activităţii

           Activitatea propusă a început prin  colecţionarea de către elevi a unor elemente de decor din natură ( crenguţe de plante, rădăcini ) şi achiziţionarea unor obiecte din comerţ(legate de tema  activităţii -ornamente pascale ). Elevii , profesorii şi părinţii au fost iniţiaţi de către un specialist în arta aranjării florale şi a confecţionării unor obiecte de artizanat.  S-au realizat diverse ornamente , la care toţi  cei prezenţi şi-au adus contribuţia .Elevii au avut ocazia să aplice priceperile, deprinderile şi cunoştinţele  dobândite la orele de abilităţi practice sau la orele de educaţie estetică, desen sau biologie.

           Obiectele realizate au fost expuse pe standuri ,la Primăriaoraşului, pentru a fi admirate şi achiziţionate de cât mai mulţi locuitori ai oraşului.

  8. Impactul activităţii a fost pe măsura aşteptărilor . Elevii  şi-au pus în valoare abilităţile de comunicare , astfel încât toate produsele confecţionate în cadrul activităţii au fost vândute.

  9.  Elevii, părinţii şi cadrele didactice participante la activitate şi-au manifestat dorinţa de a continua asemenea manifestări ale talentelor , considerând că aceasta nu e decât o provocare pentru cele care vor urma .

  10. Participanţii la acţiune au fost unanim de acord că această activitate vine însprijinul dezvoltării personale a copiilor, prin formare de competenţe şi abilităţi diverse. Elevii au decis ca suma rezultată să fie folosită în activităţi ulterioare, pe care ei înşişi le vor gestiona. Au propus ca o următoare activitate să fie dedicată zilei de 1 Iunie, pentru a ajuta ca acei copii ,aflaţi în situaţii materiale precare , să poată participa la o excursie şcolară. Activitatea le-a dat încredere că pot să-şi pună în valoare şi talentul de a definitiva un lucru început, dar şi acela de a-l valorifica ,conform estimărilor .Părinţii, comunitatea locală şi profesorii le-au promis tot sprijinul.

 B. Mărturii ale elevilor

 „ Wow! e prima noastă expoziţie. Coşuleţul meu a fost primul care s-a vândut. Sunt mândru de ceea ce am făcut astăzi. Recunosc că m-a ajutat şi mama. ”( Mihnea Diaconescu,elev)

 „ Eu cu Alexandra am lucrat azi la coşuleţul cu zambile. Sper să-l vindem la expoziţia dela Primărieşi să avem bani pentru 1 Iunie.” ( Ionela Timoci,elevă)

„ Mi-a plăcut să ofer spre vânzare obiectul pe care l-am creat. Mi-au plăcut oamenii care ne-au lăudat şi au cumpărat , fără să scadă preţul pe care l-am cerut.” ( Raisa Zarojanu, elevă)

„ Eu am fost casierul şef. Mi-a plăcut să aranjez banii câştigaţi de noi.”( Vlăduţ Ştubeianu ,elev)

„ Activitatea a fost interesantă. Am văzut implicarea părinţilor şi a profesorilor în alte activităţi , decât cele obişnuite din şcoală. Deşi am lucrat cu copiii, voi cumpăra şi eu un obiect, fiindcă vreau să mă bucur de bucuria copiilor.”( Loredana Cost, părinte)

„ Vă felicit pentru acţiunea de astăzi. Contaţi pe ajutorul nostru şi în viitor.”( Adrian Popoiu, primarul oraşului)

„ Se vede, prin succesul activităţii, că parteneriatul şcoală- familie- comunitate locală are noi deschideri.”

Dumitru Băncescu, cadru didactic şi părinte)

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: