Despre şcoală

     1. Scurt istoric

Primele forme de învăţământ organizat în oraşul Siret, trebuie căutate cu peste şase secole în urmă, în şcolile mănăstireşti, întemeiate de către călugării franciscani sau dominicani.

Înfiinţarea Episcopiei Catolice de Siret, la 9 martie 1371, a însemnat ridicarea şcolii la rang de  şcoală episcopală, considerată prima şi cea mai veche şcoală organizată din Moldova.

În anul 1766, prin hrisovul lui Grigore Al. Ghica se confirmă existenţa unei şcoli domneşti în oraşul Siret. Şcoala , de-a lungul timpului, îşi va schimba denumirea: Şcoală germano- română, apoi Şcoală Principală, Şcoală de Căpetenie . În anul 1859 existau 2 şcoli: Şcoala de Băieţi şi Şcoala de Fete. Legea Învăţământului din anul 1869 a transformat cele două şcoli din Siret în „Şcoala Greco- Orientală” , la care erau înscrişi 170 de elevi.

Pe baza Legii Învăţământului din anul 1871, Consiliul Şcolar al Ţării aprobă înfiinţarea în oraşul Siret a  Şcolii Reale Inferioare . În cei 16 ani de existenţă(1873-1889) , Şcoala Reală Înferioară  a avut trei directori, niciunul însă român. Dintre profesorii care au predat la această şcoală amintim pe Simion Florea Marian.

Între anii 1882- 1903 , pe lângă Şcoala Reală Inferioară şi apoi Şcoala de Băieţi, a funcţionat Şcoala Industrială de Meserii şi Arte .

Informaţii despre organizarea şcolii, în perioadele următoare, se regăsesc în diverse documente.

În şedinţa Consiliului profesoral din 29.05.1997 se propune ca numele şcolii să fie legat de cel al voievodului Petru Muşat. Propunerea Consiliului profesoral a fost aprobată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava la 7.01.2000. Este una dintre şcolile din judeţul Suceava unde se învaţă 2 limbi materne: lb. polonă și lb. ucraineană.

În unitatea care poartă numele Şcoala Gimnazială  „Petru Muşat” , în anul şcolar 2019-2020,  îşi desfăşoară activitatea un număr de 736 de elevi, grupaţi pe trepte de şcolarizare :

  • 14 clase  învăţământ primar;
  •  9 clase învăţământ  gimnazial .

Forma de învăţământ este cea de zi. Unitatea are personalitate juridică, fiind coordonatoare pentru  2 structuri:

Grădinița cu program normal ”Luminița” care cuprinde:

  • 2 grupe de grădiniță cu program normal
  • 4 grupe de grădiniță cu program prelungit

Grădinița cu program normal nr. 2 care cuprinde

  • 2 grupe de grădiniță cu program normal

 

2. Construcţia şcolară

Şcoala Gimnazială „Petru Muşat ”Siret, cu personalitate juridică, funcţionează în clădiri proprii, cu destinaţie de învăţământ:

Corp A : 18 săli de clasă, 3 laboratoare, 3 cabinete , 1 sală de sport, 1 bibliotecă

Corp B : închis
Corp C : 6 săli de  clasă, 1 cabinet lb. polonă

 

GPN ”Luminița”structură

corp GPP: 4 săli de clasă, sală de mese

corp GPN: 4 săli de clasă ( 2 săli GPN nr. 2)

 

3. Utilităţi  

Toate spaţiile care aparţin şcolii dispun de  utilităţi, cu referire la curent electric, canalizare şi sistem de încălzire central.

 

Relaţia cu comunitatea

Parteneriate între Şcoala „Petru Muşat” şi instituţiile:

–         Consiliul Local

–          Poliţia oraşului Siret

–          Centrul Cultural „Mihai Teliman”

–         Biserica (toate confesiunile religioase)

–         Spitalul orăşenesc

–         Clubul Copiilor şi Elevilor

Parteneriate cu alte unităţi de invăţământ:

–         Şcoala „Avram Iancu” Baia Mare

–         Şcoala Generală nr. 3 Rădăuţi

–         Şcoala Generală nr. 4 Rădăuţi

–         Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grăniceşti

 

Parteneriate cu unităţi de invăţământ din străinătate:

–        Parteneriat strategic Erasmus+ KA2 cu școli din: Turcia, Letonia și Lituania

–        Parteneriat şcolar multilateral Comenius cu şcoli din: Turcia, Italia, Spania şi Ungaria

–         Şcoala de Cultură Generală Tereblecea, Ucraina

 

ŢINTE STRATEGICE 

1.  Dezvoltarea unui program pentru dezvoltarea bazei materiale şi asigurarea unor condiţii optime de instruire a elevilor cuprinşi în învăţământ

2.  Dezvoltarea resurselor umane prin formare continuă  a personalului didactic şi didactic auxiliar în  funcţie de nevoile identificate.

3.  Creşterea atractivităţii procesului instructiv-educativ prin promovarea metodelor activ-participative de învăţare.

4.  Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi internaţionale

5.  Reducerea fenomenului de absenteism şcolar şi prevenirea actelor de delincvenţă

 

Analiza  SWOT

Puncte tari

Experienţă în domeniu, cadre didactice calificate aport de 100/%

Pregătirea profesională a cadrelor didactice

Calitatea procesului didactic probată prin rezultate şi concursuri

Împlicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare, articole de specialitate

Interesul c.d. pentru perfecţionarea şi implicarea acestora în noile curricule şi metode de învăţare

Cooptarea c.d. din şcoală ca metodişti şi formatori, rezultat al experienţei profesionale

Organizarea de cursuri de formare continuă a c.d.

 

Oportunităţi  

Desfăşurarea programului şcolar într-un singur schimb

Susţinerea unităţii şcolare de către primăria oraşului

Parteneriate cu instituţii interesate în actul educaţional

Acces informaţional

Asigurarea cu transport şcolar pentru elevii navetişti din zona limitrofă oraşului

 

Puncte slabe

Lipsa resurselor financiare necesare modernizării spaţiului de învăţare

Neimplicarea corespunzătoare a părinţilor în educarea propriilor copii

Lipsa unui psiholog în şcoală

Număr ridicat de absenţe

Ameninţări

Criza economică

Starea economică şi socială modestă a unor familii

Scăderea populaţiei şcolare

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: