Diseminare curs Comenius, Sesimbra, Portugalia 1-6.07.2013

                     sigla_llp     

 

”ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL AND MEDIA EDUCATION”

Beneficiari grant:         Prof. Ecaterina-Liliana MOCREI

                            :         Prof. Otilia-Mihaela MAȚNER

Instituția beneficiarilor:  Școala Gimnazială ”Petru Mușat” SIRET, jud. SUCEAVA

Finanțator: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării  Profesionale, Programul de Învățare pe tot Parcursul Vieții, Programul sectorial Comenius- Mobilități individuale de formare continuă

Nr.de referință al cursului: PT-2013-102-002

Desfăşurare: 1-6 iulie 2013, SESIMBRA, PORTUGALIA

Instituția gazdă: CREF (Centro de Recursos Educativos da Formaҫão) Sesimbra, Portugalia.

La curs au participat 27 profesori din 10 țări: Spania (1), Franţa (1), România (10), Lituania (6) Cehia (1), Polonia (1), Islanda (3), Grecia (1), Turcia (2) și Réunion (1).

Pentru a participa la acest curs de formare am parcurs o serie de etape premergătoare, respectiv: am citit cu atenţie informaţiile furnizate pe larg de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, ANPCDEFP,  pe site-ul agenţiei, www.llp-ro.ro la secţiunea Mobilităţi individuale de formare continuă unde am găsit tot ce aveam nevoie pentru a depune aplicaţia necesară (Apelul naţional – 2013, ghidul candidatului, baza de date cursuri, etc).

După etapa de informare am ales cursul din baza de date Comenius / Grundtvig pe baza nevoilor noastre de formare profesională şi am ales acest curs pentru că oferă un program diversificat ca şi activităţi de studiu, însuşirea tehnicilor de integrare media în procesul de elaborare a materialelor de tip e-learning.

În etapa următoare am contactat organizatorul cursului pentru a cere o confirmare de pre-înscriere la curs. După obţinerea confirmării am completat formularul descărcat de pe site-ul agenţiei, l-am validat şi l-am depus online conform indicaţiilor. Etapa următoare a însemnat trimiterea la Agenţie a formularului tipărit, semnat și ştampilat.  Publicarea rezultatelor selecţiei candidaturilor a reprezentat atât o mare bucurie datorită faptului ca ni s-au aprobat  la amândouă granturile  cât și startul pregătirii noastre pentru curs. Am anunţat organizatorul cursului că am fost aprobate pentru finanţare şi că putem participa la curs după care am continuat cu etapele premergătoare cursului, respectiv completarea unui chestionar pentru identificarea nevoilor personale de formare referitoare la acest curs după care am primit un material pentru pregătire în vederea cursului.

Înainte de începerea cursului am fost informați de programul acestuia, program ce a fost respectat întocmai.

Obiectivele acestui curs :
– pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi;
– reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media;
– explorarea similitudinilor şi diferenţelor în vederea dezvoltării identităţii culturale;
– familiarizarea participanților cu instrumentele oferite de internet și conținuturile multimedia și folosirea în siguranță a resurselor web;

– crearea de competențe digitale care să permită designul, dezvoltarea și aplicarea în procesul educațional al materialelor pe suport electronic.

Activități desfăşurate:
– Prezentarea sistemelor de învățământ din Portugalia și din țările participanților la curs

– Discuţii cu profesori de la Școala Boa Água din Quinta da Conde, ce lucrează direct şi acordă suport imigranţilor şi minorităţilor în vederea integrării în societatea portugheză;

– Vizită la biblioteca publică din Sesimbra unde ni s-a prezentat modul de lucru și organizare, dar și activitățile derulate centrate pe aspecte interculturale;
– Dezvoltarea deprinderilor de lucru cu computerul folosind platforma Moodle

– Ateliere de lucru: lucru individual și pe grupe;
– Activităţi practice ce au avut ca teme: aspecte ale diversităţii culturale în educaţie și unelte TIC în educaţia interculturală. Astfel, s-au utilizat tabla interactivă şi aplicaţia ActivInspire, Windows Movie Maker, Photo Story, Picasa ca alternativă open source de prelucrare a fotografiilor şi de realizare a filmelor educaţionale, The Cloud (Google docs, blogs and virtual pen/ Dropbox );
– Folosirea camerei digitale în timpul vizitelor de studiu în diverse regiuni din apropierea Lisabonei ( Sesimbra, Palatul Pena, Cabo da Roca …)
– Lucrări practice: pedi-paper în Lisabona, fotografia ca instrument în procesul de predare și învățare (călătorie regiunea Sesimbra), utilizarea camerei digitale în timpul unei vizite la Sintra.

Activitățile au fost completate de:
– întâlniri cu reprezentanți ai comunității la ”Centro Paroquial de Arrentela”

– discuții cu oficialități responsabile de educație ale municipalității din Sesimbra în care ne-au fost prezentate o parte din programele de educație și integrare multiculturală practicate la nivelul municipalității;
– vizitarea Lisabonei și a împrejurimilor pentru a surprinde aspecte ale civilizației și culturii portugheze și a modului în care s-a reușit integrarea minorităților și a imigranților rezultând o civilizație multiculturală
– organizarea unor seri culturale (cu specific portughez, brazilian, african).

Toate aceste activităţi au fost completate de suportul de curs ce ne-a fost pus la dispoziţie de organizator atât sub formă tipărită cât şi electronică la fel ca şi software-ul necesar pentru lucru.

ABILITĂŢI DEZVOLTATE:
– Abilități de comunicare și relaționare într-un spațiu intercultural
– Abilitatea de a lucra în echipă
– Respect față de diversitatea culturală
– Abilitatea de a introduce elemente interculturale în propria activitate profesională
– Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare prin platformele de învățare și softurile educaționale

Evaluarea finală a constat în realizarea în grup a unei lucrări digitale despre educația interculturala în care am folosit cât mai multe din aplicațiile învățate.

Cursul a reprezentat o oportunitate deosebită de formare deoarece pe lângă dezvoltarea în plan profesional am avut posibilitatea de a explora medii culturale noi, de a comunica și coopera cu profesori din alte țări, de a cunoaște elemente ale comunității educaționale europene.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului şi AN şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit.

112 DSCN8367 DSCN8686DSC00489

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: